⬅ terug

Hoe het allemaal begon

Er was de Wissel, een organisatie in de Jeugdzorg en Samenleving, op zoek naar een manier om meer cultuur in haar werking te brengen. Er was het project TRES, dat een jongere aan een kunstenaar verbindt in een tienweken traject, naar een toonmoment toe. En er was het artistiek collectief Barranja, dat o.a met schoolvoorstellingen jongeren in contact brengt met cultuur.

In 2014 ontmoeten De Wissel en Barranja elkaar, met VZW Magda al koppelaar. Mensen ontmoeten elkaar. Luc en Sieg van de Wissel ontmoetten Koen en Terri van Barranja.

Samen beslissen ze om met Troubadours jongeren een stem en plaats te geven in de wereld. Ook aan hen die het gevoel hebben dat ze in onze samenleving weinig of geen plaats hebben.

Troubadours groeit uit tot een muzikaal artistiek project met jongeren tussen 14 en 25 jaar uit de diverse initiatieven van de Wissel. Tijdens hun optredens brengen ze een lied, een verhaal op muziek, een muzikale opening. De jongeren worden hierbij voor en tijdens het optreden gecoacht en muzikaal begeleid door Koen en Terri van Barranja.


"We vertrekken niet vanuit het stigma: Troubadours is een jeugdhulpbandje. Onzin. Wij willen muziek op niveau brengen waar een publiek van kan genieten." - Koen Deca

Overal waar de jongeren met Troubadours langskomen, volgt de erkenning. We beperken ons:

2017 Troubadours ontvangt tijdens de Warmste Week een cheque van De Vlaamse Regering.

2018 Troubadours wordt als een van de 10 initiatieven (gekozen uit ruim 150 inzendingen) weerhouden door het Koningin Mathilde Fonds voor Music Connects.
Een 40-tal optredens tijdens studiedagen, proclamaties, bedrijfsfeesten, benefiets en salonoptreden.

2019 Optreden in Leuven tijdens een internationale conferentie in Aula Pieter De Somer.
Optreden tijdens het afscheid van de Kinderrechtencommissaris in het Vlaamse Parlement.
Optreden In de KVS, tijdens de viering van 50 jaar Welzijnszorg, in Koninklijke aanwezigheid.

Een professioneel project

De Wissel werkt vanuit de talenten van jonge mensen en de krachten bij hen en hun omgeving. Ze schat deze naar waarde en denkt dit best te doen door de inzet van professionelen. Coaches van Troubadours zijn Terri en Koen van Artistiek Collectief Barranja.

Terri Van Splunder (°1984, Groningen)
Bachelor Acteursopleiding Arnhem en Royal Academy of Dramatic Art te Londen. Speelt producties bij diverse Nederlandse gezelschappen.

Koen Deca (°1973, Bonheiden)
Piano opleiding Conservatorium Mechelen, Jazzstudio Antwerpen. Nam drie albums onder eigen naam op. Speelde met Barranja theater op middelbare scholen.